Elektrik enerjisi sahəsi Azərbaycanın sosial problemlərinin həll olunmasında xüsusi rol oynayır.


Son illərdə elektroenergetika sahəsində görülən işlər ölkəmizin iqtisadi inkişafında çox böyük rol oynamışdır.