Transmİssİon

Yüksək gərginlikli ötürmə şəbəkəsinə 110, 220, 330 və 500 kV gərginlikli yarımstansiyalar və ötürmə xətləri aiddir.

Yüksək gərginlikli ötürmə xətlərinin ümumi uzunluğu 7600 km-dən artıqdır.

GərginlikSayıUzunluq (km)Yarımstansiyaların sayıYarımstansiyaların gücü (MVA)
110 kV  189  4325  70 5335
220 kV 29  1505 13   5223
230 kV 1 31 - -
330 kV 24 1542 8 3745
500 kV 3 477 2 2667