QANUNVERICILIK

Ana səhifə | Qanunvericilik

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.

Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Elektroenergetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektrik və istilik stansiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Energetika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Enerji resurslarından istifadə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Texniki təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

İstehlakçıların elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi